Hoone renoveerimisele tuleb alati läheneda kompleksselt, ehk ei ole mõtet vahetada küttesüsteemi välispiirete soojustamiseta ja hoonete välispiirete soojustamine nõuab sundvetilatsiooni süsteemi väljaehitamist, et tagada vajalik tervislik sisekliima ja vältida hallituse tekkimise ohtu. Loomuliku ventilatsiooniga ei ole võimalik tagada nõutud õhuvahetust, seega sellest tulenevalt on kompleksne renoveerimine kõige õigem lahendust.

Korteriühistutele soovitame alati mõelda eelkõige KredEx SA 40% rekonstrueerimise toetuse projekteerimispaketi peale, sest ainult peale põhjalike renoveerimistööde teostamist saavutatakse maksimaalne soojusenergiasääst, mis katab tavaliselt laenu tagasimakset. Osade kaupa rekonstrueerimise teostamisel suurt soojusenergia säästu ei tule ja selle tõttu on ka laenu tagasimaksmine lisakulu igale korteriomanikule.

DEOS INT omab suurt kogemust korterelamute rekonstrueerimisel ning projektide koostamisel. Meil on olemas mahukas andmebaas tüüp-projektidest, mille alusel saame tellijale kiiresti projekti koostada ning pakkuda parimaid lahendusi mõistliku hinnaga.

Projekti koostamine:

 • Välispiirete soojustamine
 • Küttesüsteemid
 • Soojustagastusega ventilatsioonisüsteemid
 • Tarbevee ja kanalisatsioonisüsteemid
 • Taastuvenergia süsteemid
 • Energiaarvutusel põhinevate energiamärgiste koostamine ja külmasildade joonsoojusläbivuse arvutus
 • Elektrisüsteemid

Projektid vastavad Eestis kehtivatele projekteerimisnormidele ja standarditele.

Korterelamu rekonstrueerimise projekti paketid

KredEx SA 40% rekonstrueerimise toetusega PAKETT (Ida-Virumaal 50%)

40% toetuse saamiseks peab korterelamu rekonstrueerimisel täitma järgmised nõuded:

 • Saavutama korterelamu rekonstrueerimistööde tulemusena vähemalt energiatõhususarvu klassi C (energiatõhususarv ETA ≤150 kWh/(m²·a))
 • Rekonstrueerima korterelamu keskküttesüsteemi vähemalt korteripõhiselt reguleeritavana ja paigaldama radiaatoritele piirajatega varustatud termostaatventiilid, mis võimaldaks reguleerida ruumi temperatuuri vahemikus 18–23 kraadi.
 • Soojustama ja rekonstrueerima korterelamu välisseinad täies mahus kaalutud keskmise soojusläbivuse tasemega U≤0,22 W/(m²·K);
 • Vahetama kõik projekti alustamise hetkel vahetamata aknad kolmekordse klaaspaketiga energiasäästlike akende vastu, mille avatäite kompleksne soojusläbivuse tase paigaldatuna on U≤1,10 W/(m²·K) ning paigaldama need soojustuse tasapinda või lisasoojustama aknapaled. Soojustuse tasapinda paigaldamise või aknapalede lisasoojustamise tulemusena peab välisseina ja akna liitekoha arvutuslik joonsoojusläbivus olema ≤0,05 W/(m·K). Aknad, mille vahetamata jätmine ei mõjuta hoone energiakulu, võib jätta vahetamata
 • Soojustama ja rekonstrueerima korterelamu katuse (soojusläbivuse tase U≤0,12 W/(m²·K)
 • Paigaldama korterelamusse soojustagastusega sissepuhke ja väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi, mis teenindab kõiki korterite ruume või soojuspumbaga soojustagastusega väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi, mis tagab võrdväärse sisekliima ja on varustatud välisõhu eelsoojendamise ja filtreerimise seadmetega nagu värske õhu radiaatorid
 • Korterelamu rekonstrueerimisel tagama ventilatsiooni vastavalt sisekliima standardi II klassi nõuetele või kõikide järgmiste nõuete täitmise:
  • Korterites pidev ventilatsioon õhuvahetuskordsusega vähemalt 0,5 1/h;
  • Ilma elektrilise eelküttekalorifeerita ventilatsiooniseadmed;
  • Sissepuhke välisõhuvooluhulgad vähemalt 10 l/s magamis- ja elutubades müratasemel mitte üle 25 dB(A);
  • Väljatõmbe õhuvooluhulgad 1-toaliste korterite pesuruumis vähemalt 10 l/s ja köögis 6 l/s, 2-toaliste korterite pesuruumis vähemalt 15 l/s ja köögis 8 l/s, 3- ja enamatoaliste korterite WC-s vähemalt 10 l/s , pesuruumis 15 l/s ja köögis 8 l/s;
  • Juhul, kui ventilatsioonisüsteemi projekteerimisel, ehitamisel või mõõdistamisel selgub, et mõne ruumi väljatõmbe õhuvooluhulka ei ole võimalik objektiivsetel põhjustel täita (näiteks puudub korteril vajalik arv ventilatsioonišahte, olemasoleva ventilatsioonišahti ristlõike pindala ei ole piisav), siis loetakse käesoleva lõike punktides 3 ja 4 toodud õhuvooluhulkade nõue täidetuks kogu korteri õhuvahetuskordsuse 0,5 1/h saavutamisega.

KredEx SA 25% rekonstrueerimise toetusega PAKETT (Ida-Virumaal 35%)

25% toetuse saamiseks peab korterelamu rekonstrueerimisel täitma järgmised nõuded:

 • Saavutama korterelamu rekonstrueerimistööde tulemusena vähemalt energiatõhususarvu klassi D (energiatõhususarv ETA ≤180 kWh/(m²·a));
 • Rekonstrueerima korterelamu keskküttesüsteemi vähemalt korteripõhiselt reguleeritavana ja paigaldama radiaatoritele piirajatega varustatud termostaatventiilid, mis võimaldaks reguleerida ruumi temperatuuri vahemikus 18–23 kraadi;
 • Soojustama ja rekonstrueerima korterelamu välisseinad täies mahus kaalutud keskmise soojusläbivuse tasemega U≤0,25 W/(m²·K);
 • Vahetama kõik projekti alustamise hetkel vahetamata aknad kolmekordse klaaspaketiga energiasäästlike akende vastu, mille avatäite kompleksne soojusläbivuse tase paigaldatuna on U≤1,10 W/(m²·K) või olema korterelamu kõik aknad eelnevalt vahetanud soojapidavamate akende vastu. Aknad, mille vahetamata jätmine ei mõjuta hoone energiakulu, võib jätta vahetamata;
 • Soojustama ja rekonstrueerima korterelamu katuse soojusläbivuse tasemega U≤0,15 W/(m²·K);
 • Korterelamu rekonstrueerimisel tagama ventilatsiooni vastavalt sisekliima standardi II klassi nõuetele või vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 7.
 • Taotleja, kes ei taga käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud osakaaluga toetuse saamiseks käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 6 sätestatud nõuet, peab tagama kõikide järgmiste nõuete täitmise:
  • Korterites pidev ventilatsioon õhuvahetuskordsusega vähemalt 0,5 1/h;
  • Sissepuhke või -võetavad välisõhuvooluhulgad vähemalt 10 l/s magamis- ja elutubades müratasemel mitte üle 25 dB(A);
  • Väljatõmbe õhuvooluhulgad 1-toaliste korterite pesuruumis vähemalt 10 l/s ja köögis 6 l/s, 2-toaliste korterite pesuruumis vähemalt 15 l/s ja köögis 8 l/s, 3- ja enamatoaliste korterite WC-s vähemalt 10 l/s , pesuruumis 15 l/s ja köögis 8 l/s;
  • Juhul, kui ventilatsioonisüsteemi projekteerimisel, ehitamisel või mõõdistamisel selgub, et mõne ruumi väljatõmbe õhuvooluhulka ei ole võimalik objektiivsetel põhjustel täita (näiteks puudub korteril vajalik arv ventilatsioonišahte, olemasoleva ventilatsioonišahti ristlõike pindala ei ole piisav), siis loetakse käesoleva lõike punktides 2 ja 3 toodud väljatõmbe õhuvooluhulkade nõue täidetuks kogu korteri õhuvahetuskordsuse 0,5 1/h saavutamisega;
  • Keskkütte puhul peab värske õhu klapi paiknemine tagama õhu eelsoojendamise (paiknema näiteks radiaatori taga või kohal või paigaldatakse värske õhu radiaator).

KredEx SA rekonstrueerimise toetuseta PAKETT

Minimaalse paketina soovitamite teostada:

 • Välispiirete soojustamine (Fassaad, Katus, Sokkel)
 • Amortiseerunute avatäidete vahetamine
 • Küttesüsteemi rekonstrueerimine
 • Loomuliku ventilatsiooni ümberehitus