Innovatiivne hooneautomaatika

Puutetundlik juhtpult

DEOS INT pakub Hoonete Energia optimeerimise automaatikat. Energia juhtimistarkvara aitab vähendada energiakulu ja suurendada tehnosüseteemide energiatõhusust ning tagab stabiilset süsteemide tööd ning rikke korral informeerib sellest koheselt süsteemi haldurit.

Meie visioon: Pakkuda automaatika süsteeme, mille abil luuakse mugavaid, energiasäästlikke ja tervist toetavaid elutingimusi igale hoonele.

Hoone uue põlvkonna automaatikat on võimalik kohandada vastavalt iga kliendi individuaalsetele soovidele ning vajadustele.

Meie hooneautomaatika lahendused:

Energia haldamine

Energia haldamine ja Tehnosüsteemide kaugjuhtimine

automatika
Tehnosüstemide kaugujutimise juhtpaneel

Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide juhtimine ning optimeerimine.

Süüsteem võimaldab targalt kasutada soojusenergiat ning vähendab selle tarbmist.

Süsteem pakub kasutajatele terviklikku tehnosüsteemi visualiseermist reaalajas ning kõikide andmete salvestamist, raportite koostamist, kasutatud elektri ja soojusenergia taaskasutust.

Süsteemi võimalused:

 • Küttesüsteemi pealevoolu temperatuuri reguleerimine vastavalt välis- ja siseruumide temperatuuri anduritele.
 • Kütte-, ventilatsiooni- ja tarbevee raporti koostamine vastavalt tellija soovile.
 • Tehnosüsteemide soojavahetite efektiivsuse analüüsi koostamine.
 • Ajamite reguleerimine.
 • Kütte- ja terbevee süsteemi soojaenergia täpne arvestus.
 • Küttesüsteemi hermeetiliste olukordade kontroll.
 • Kütte- ja sooja vee temperatuuri reguleerimine ööpäeva lõikes.
 • Soojusvaheti puhtuse analüüs.
 • Ringluspumpade juhtimine.
 • Ventilatsiooniseadmete õhu vooluhulga arvestus.
 • Ventilatsioonikanali rõhu kontrollimine.
 • Ajamite reguleerimine ja nende olukorra hindamine.
 • Tehnosüsteemide investeeringute tasuvusarvutuste teostamine (päikesepaneelid, soojustagastus ventilatsioonist,  soojuspumbad)
 • Tehnosüsteemiga kasutatud elektrienergia arvutamine.
 • Kaugkütte soojusarvesti andmete salvestamine.
 • Rikkeraportide saatmine e-postile, mobiiltelefonile.

Hoone juhtimine

Hoone mugavuste juhtimine.

Valgustus-, valve-, meelelahus- ja  territooriumi hooldussüsteemid.

Valgustusvõimsuse juhtimine tagab elektrienergia kokkuhoidu 10% ulatuses ja pikendab valgustusseadmete tööiga.